Follow

Předpokládá se, že za několik málo let se soc. sítě stanou absolutní doménou našich každodenních životů prostřednictvím různých kategorií služeb, a to vše bez ohledu na místo nebo časové pásmo.

Takový život bez územních a časových kompromisů ale závisí na úspěšné spolupráci mezi: vývojáři, poskytovateli obsahu, mobilními operátory, podnikateli a dodavateli technologii, protože každá z těchto složek v kontextu s tím, co pro své budoucí služby soc. sítě chtějí, bude hrát velmi důležitou roli.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Arch Linux CZ

Mastodon server české komunity uživatelů Arch Linuxu. Ale každý slušně diskutující, je zde vítán.