Follow

KDE: Full Throttle is 15th part of Tux Series about ergonomic and effective usage of KDE DE (this is cz version, en will follow).
youtu.be/vclZ7RSdzoQ

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Arch Linux CZ

Mastodon server české komunity uživatelů Arch Linuxu. Ale každý slušně diskutující, je zde vítán.