Follow

KDE: Full Throttle is 15th part of Tux Series about ergonomic and effective usage of KDE DE - English Version is ready.
youtu.be/OU0B-zHKMEU

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Arch Linux CZ

Mastodon server české komunity uživatelů Arch Linuxu. Ale každý slušně diskutující, je zde vítán.