Follow


Openbox: Borg Cube is 16th part of Tux Series Openbox Ricing and Ergonomic Keybindings. CZ. (En will follow)
youtu.be/E2aQfZNbPF0

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Arch Linux CZ

Mastodon server české komunity uživatelů Arch Linuxu. Ale každý slušně diskutující, je zde vítán.