Follow


Openbox: Borg Cube is 16th part of Tux Series Openbox Ricing and Ergonomic Keybindings. EN Version Done.
youtu.be/jQa0f5e1Iqs

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Arch Linux CZ

Mastodon server české komunity uživatelů Arch Linuxu. Ale každý slušně diskutující, je zde vítán.